Oznaka: Međunarodna organizacija za frankofoniju (OIF)