Oznaka: mladi Kragujevčani sa smetnjama u razvoju dobili posao